Menu
Your Cart

Termeni si conditii

Termeni și condiții contractuale generale


Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și furnizare de servicii de către Diamond TV Shop SRL (CUI 36315026, J23/2898/2016 si numită StarkStores.ro de aici înainte), prin intermediul magazinului online www.starkstores.ro 

Legea aplicabilă contractului este cea a statului român.

Prezenta secțiune definește orice contract în temeiul căruia Vânzătorul, StarkStores.ro, transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul final al acestora, incluzând taxele de livrare cât și orice alte taxe suplimentare aplicabile.

Folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor și Condițiilor listate mai jos.

În cazul în care ne informați, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), că solicitați livrarea înainte de sau la o dată anume precizată, această dată fiind esențială din punctul dvs. de vedere, vă rugăm să nu plasați comanda, StarkStores.ro neasumându-și responsabilitatea pentru livrări la date fixe, ci înăuntrul termenului de livrare fixat în prezentul contract.

Prin accesarea în continuare a site-ului de către dvs. reiese acordul dvs. expres, explicit și în cunoștință de cauză cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale, contractul StarkStores.ro ducând efecte obligatorii asupra dvs.

Totodată, prin plasarea unei comenzi de către dvs. pe acest site, recunoașteți în mod explicit că această comandă implică o obligație directă de a plăti vânzătorului StarkStores.ro prețul final al produselor comandate.


1. PREAMBUL

Cumpărător - persoană fizică sau juridică sau altă entitate care își face un cont pe site și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător.

Vânzător – Diamond TV Shop SRL (CUI 36315026, J23/2898/2016), cu sediul social în România, Otopeni, jud. Ilfov, Str. Frasinului Nr. 11, Parter, Camera 3 si Camera 8,  nr. de tel. 0751532832, adresa de e-mail sales@starkstores.ro

Comandă - un document electronic StarkStores.ro apărut ca formă de comunicare între StarkStores.ro și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului StarkStores.ro, intenția sa de a achiziționa produsele și/sau serviciile disponibile pe site, urmând ca Vânzătorul să livreze produsele comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.

Produse - orice bun corporal mobil disponibil pe site-ul StarkStores.ro ce poate fi achiziționat de către Cumpărător prin plasarea unei comenzi.

Contract la distanță - orice contract (acord de voință exprimat prin comanda plasată de către Cumpărător și confirmată de către Vânzător) fără prezența fizică simultană a Vânzătoului și a Cumpărătorului.


2. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Produsele comercializate prin intermediul site-ului http://www.starkstores.ro sunt noi și în momentul livrării sunt însoțite de factură fiscală (furnizata fie fizic impreuna cu produsul, fie electronic, la adresa de e-mail indicata de catre dumneavoastra) și de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.

StarkStores.ro poate publica pe site informații despre produse și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil.

Din acest motiv Starkstores.ro își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele rămase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de StarkStores.ro. Momentul încheierii cpntractului la distanță îl constituie momentul confirmării de către Vânzător a acceptării comenzii transmise de consumator.

Toate imaginile/fotografiile folosite pentru prezentarea produselor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) reprezintă o informare a clientului din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate și cu titlu de prezentare.

Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură, suportate de profesionist pentru a vă pune în posesia produselor comandate, costuri care se adaugă la prețul produselor comandate.

Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului vă aparține în totalitate.

De asemenea, în cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de StarkStores.ro (preț exprimat în lei).

Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor prezentate pe site modificând prețul acestora pe site-ul www.starkstores.ro.

Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.

StarkStores.ro oferă garanția prevăzută de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propria răspundere.

Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. și cea a produsului sau decalajele în ceea ce privește măsura/dimensiunea produselor (ex. produse textile) datorită particularităților generale ale acestora raportate la constituția specială a consumatorului.


3. GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE 

Toate produsele comercializate de către site-ul nostru beneficiază de garanție legală de conformitate conform legislației în vigoare.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată atunci când:

este incompatibilă cu natura produsului - această situație intervine, în general, în cazul produselor a căror durată de viață este mai mică de 6 luni;

este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate - lipsa de conformitate este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator sau de uzură normală a produsului.

Produsele comercializate de StarkStores.ro sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În nici într-un caz drepturile consumatorului nu sunt afectate de existența sau inexistentă unei garanții convenționale comerciale.

Dacă sunteți persoană fizică, vă reamintim drepturile dvs. ca și consumator prevăzute în Legea nr. 449/2003, în special art. 9-14, și anume:

”Art. 9 - Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10 - În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privând acest produs, în condițiile art. 13 și 14.

Art. 11 - (1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

importanța lipsei de conformitate;

dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv că urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

(5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

(6) Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial, dar în baza garanției legale de conformitate.

Art. 12 - Noțiunea fără plată, prevăzută la art. 10 și 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

Art. 13 - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezolutiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie într-o perioada de timp rezonabilă;

dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14 - Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

Art. 15 - Dacă vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru lipsa de conformitate rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui operator economic din acelaşi lanţ contractual, vânzătorul are dreptul de a se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în condiţiile legii.

Art. 16 - Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Art. 161 - După expirarea termenului prevăzut la art. 16, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Art. 162 - Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.

Art. 17 - Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Art. 18 - Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate."


4. COMANDA

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plata prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii/Contractului la distanță.

Dacă StarkStores.ro confirmă comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către StarkStores.ro se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea StarkStores.ro către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. 

StarkStores.ro nu consideră o comandă neconfirmată, adică pentru care nu a fost trimis email de confirmare, ca având valoarea unui Contract la distanță. 

Prezentul Contract la distanță intră în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către StarkStores.ro, conform art. 8, alin. 9 sin OUG 34/20104 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.


5. MODALITATEA DE PLATĂ

Puteți alege dintre următoarele modalități de plată:

·        Plata la livrare

·        Plata online cu cardul VISA și MASTERCARD (inclusiv Visa Electron, Visa Business si Maestro)

-      Plata prin transfer bancar in contul nostru: 

Beneficiar:  Diamond TV Shop SRL

Banca:  RAIFFEISEN BANK S.A.

IBAN:  RO82 RZBR 0000 0600 1882 1088


6. LIVRAREA

Livrarea se face prin curierat rapid cu unul dintre partenerii noștri. Produsele comandate vor fi livrate prin curier. Taxa de livrare este de 22,00 LEI. Comenzile cu valoare mai mare sau egala cu 699 LEI beneficiaza de livrare gratuita.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat dvs. în momentul în care dvs. sau o parte terță desemnată de dvs., alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor comandate.

Nu acceptăm onorarea comenzilor prin transportatori indicați de dvs. În acest contract, doar Vânzătorul poate avea opțiunea alegerii transportatorului.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natură față de StarkStores.ro

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile cu date de contact incomplete/incorecte în lipsa unui răspuns din partea Cumpărătorului.

Pentru perioadele promoționale (Black Friday, Crăciun, Anul Nou, Paște, etc.), termenul de livrare al comenzilor plasate în intervalul desfășurării campaniei, poate fi diferit de cel afișat pe site-ul www.StarkStores.ro, fără ca livrarea să depășească 30 zile de la încheierea contractului.


7. RETURNARE PRODUSE

Prin primirea coletului și plata contravalorii acestuia, consumatorul a luat la cunoștință și acceptă următoarele condiții contractuale:

Datele de identificare ale vânzătorului/profesionistului Diamond TV Shop SRL și ale consumatorului, produsele ce fac obiectul prezentului contract la distanță și prețul acestora sunt cele menționate pe factură.

Drepturile și obligațiile consumatorului sunt cele prevazute in O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, și în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Pentru reclamații și servicii post vânzare ne poți contacta la nr. de tel. 0751532832, sau la adresa de e-mail sales@starkstores.ro. Vei fi contactat ulterior de către un reprezentant al Diamond TV Shop SRL, în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

Ai dreptul de a te retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intri personal sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de tine, în posesia fizică a produselor.

Pentru a îți exercita dreptul de retragere trebuie să informezi societatea Diamond TV Shop SRL, România, Otopeni, jud. Ilfov, str. Frasinului Nr. 11, Parter, Camera 3 si Camera 8 nr. de tel. 0751532832, adresa de e-mail sales@starkstores.ro, cu privire la decizia de a te retrage din prezentul contract trimitandu-ne un e-mail la adresa mai sus mentionata impreuna cu factura produsului. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să ne trimiţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă te retragi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la tine, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia de a te retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare in contul tau bancar; în acest caz ne vei indica contul și banca unde se vor vira banii. În orice caz, nu ți se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul primirii unei dovezi din partea ta conform căreia ai trimis produsele către noi, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Solicitarea de retur se va face fără întârzieri nejustificate, și în orice caz, în decurs de maxim 14 zile de la data primirii comenzii.

În urma primirii solicitarii si daca produsul este defect/nefunctional in momentul primirii de catre dumneavoastra, vom trimite un curier, o singură dată, pentru a ridica produsele în vederea returnării, fără a fi nevoie să achiți nici un cost suplimentar. Dacă produsul este in stare de functionare, ridicarea eșuează sau nu dorești ca ea să se efectueze în acest fel, vei trimite tu produsele, pe cheltuiala proprie, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ai comunicat retragerea.

Returul produselor se va face la adresa: Str. Piersicului nr.1, Clădirea 2 (Centrul logistic WDP), Dragomirești-Vale, Județul Ilfov.

Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Primirea expedițiilor trimise cu plata taxelor de livrare la destinatar va fi refuzată.


8. PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Stabilim regulamentele promoțiilor și concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu si, după caz, pe paginile oficiale din rețele de socializare Facebook.

De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site.

În perioada unei campanii de reducere, DISCOUNTURILE NU SE CUMULEAZĂ, se va aplica discountul cu valoarea cea mai mare.

Comenzile care conțin vouchere de discount sau valorice nu pot fi cumulate cu alte reduceri!

Promoțiile sunt valabile pentru comenzile plasate pe durata desfășurării campaniei și în limita stocului disponibil.

StarkStores.ro poate anula o promoție sau un concurs fără o notificare prealabilă.

IMPORTANT- Voucherele de discount provenite din aceeași campanie promoțională NU SE CUMULEAZǍ, se va aplica un singur discount/comandă.

Prin participarea la Campanii, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, Termenilor și Condițiilor Regulamentelor Oficiale publicate și ale legislației aplicabile.


9. FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.StarkStores.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.StarkStores.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației române în vigoare de către autoritățile competente.


10. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul site-ului www.StarkStores.ro (incluzând, dar fără a se limita la textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, mărci și desene industriale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia și orice alte materiale) este protejat de legislația în vigoare privind proprietatea industrială și intelectuală și este proprietatea Diamond TV Shop SRL, neputând fi utilizat fără acordul prealabil scris al proprietarului.Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Sunt interzise copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, afişarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea Conținutului în orice alt context decât cel original intenționat, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.StarkStores.ro. Încălcarea condițiilor de utilizare a site-ului www.StarkStores.ro atrage răspunderea civilă sau penală a persoanelor responsabile.

 

11. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a StarkStores.ro.

StarkStores.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către StarkStores.ro a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii.


12. FORȚĂ MAJORĂ

StarkStores.ro își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de StarkStores.ro care includ: incendii, explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


13. LITIGII

Orice litigiu apărut între Utilizatori și StarkStores.ro va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.


Termeni și condiții de abonare la newsletter

Newsletter-ul "Stark Stores" (denumit în continuare NEWSLETTER) este un serviciu gratuit furnizat de către Diamond TV Shop SRL, cu sediul social în România, Otopeni, Jud. Ilfov, Str. Frasinului Nr. 11, Parter, Camera 3 si Camera 8, nr. de tel. 0751532832, adresa de e-mail: sales@starkstores.ro. (denumit în continuare FURNIZOR) clienților și vizitatorilor site-ului (denumiți în continuare ABONAȚI) www.starkstores.ro (denumit în continuare SITE), căruia i se aplică următorii termeni și condiții:

Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic de către furnizor, utilizatorilor abonați, care își dau acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile expuse în prezentul regulament. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

Termenii și Condițiile sunt stocate de către Diamond TV Shop SRL și sunt accesibile pe Site, în limba română. Termenii și condițiile serviciului de newsletter pot fi schimbați în orice moment de către Furnizor, prin actualizarea lor pe site-ul www.starkstores.ro.

Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația în vigoare.

ABONAREA LA NEWSLETTER

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonați la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizați datele personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare sunt: nume, prenume și adresa de e-mail . Furnizorul poate cere și alte date suplimentare, sub condiția că utilizatorul să-și dea acordul în mod expres și neechivoc și cu privire la acestea. Datele introduse în formular trebuie să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false precum și introducerea de date care nu va aparțin. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu va aparțin.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizatorul trebuie să se asigure că newsletter-ele trimise de către Furnizor ajung la destinație (sunt livrate în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise de către furnizor ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate că fiind Spam de către softul folosit, utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.

Ulterior abonării la Newsletter nu este permisă raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu dorește să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea are loc imediat, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă se reabonează.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Completând formularul de abonare la newsletter, în calitate de abonat, va dați acordul în mod expres că datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, e-mail) să fie prelucrate de Diamond TV Shop SRL. Prelucrarea se va face conform dispozițiilor prevăzute la Politica de confidențioalitate.

DEZABONARE

Când doriți, că puteți dezabona foarte simplu și rapid de la oricare dintre e-mailurile noastre printr-un singur click, pe mesajul ”Pentru dezabonare click aici”.

RESPONSABILITATE

Furnizorul nu oferă nicio garanție că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără erori, că defecțiunile vor fi remediate sau că materialele furnizate prin e-mail sunt corecte, exacte și/sau de încredere. Totodată furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane și/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate.

Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conține instrucțiuni clare de dezabonare imediată.

ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv și fără notificare prealabilă.

Diamond TV Shop SRL își rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condițiile menționate mai sus.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Acești Termeni și Condiții Generale sunt guvernați de legea română. Orice neînțelegere în legătură cu executarea acestor Termeni și Condiții Generale va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteți contacta pe adresa de mail: info@starkstores.ro

CLAUZE FINALE

Termenii și condițiile pot fi modificate ulterior, la orice dată, de către Diamond TV Shop SRL , fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, Diamond TV Shop SRL  va pune la dispoziție o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor Generale pe Site.

Utilizatorul este obligat să verifice periodic acești termeni și condiții, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Newsletter.


Întrebări frecvente

Cât costă livrarea produselor? 

Taxele de livrare sunt 22 LEI. Comenzile cu valoare mai mare sau egala cu 699 LEI beneficiaza de livrare gratuita.

Când primesc produsele? 

Livrarea se efectuează prin curier rapid intre 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Taxele de livrare vor fi comunicate de către operatorul nostru în momentul preluării comenzii telefonice sau vor fi afișate pe site în coșul de cumpărături pentru comenzi online.

Când sunt procesate / confirmate comenzile? 

Comenzile plasate până la ora 15:00 vor fi procesate în aceeași zi, iar pentru cele plasate după această ora se va face procesarea în ziua următoare. Confirmarea comenzilor se face doar în zilele lucrătoare.

Care este avantajul comenzii online? 

Comanda online pe StarkStores.ro prezintă o serie de avantaje. În primul rând vei descoperi că poți să faci comanda la orice oră din zi sau din noapte, aceasta fiind preluată cât se poate de repede. Rezervarea produselor se face la înregistrarea comenzii, dacă acestea sunt în stoc, iar produsele ajung la ține acasă, în cel mai scurt timp posibil.

Am alte întrebări, cui trebuie să mă adresez? 

Îți stăm cu plăcere la dispoziție pentru orice întrebare sau informație. Ne poți contacta la numarul de telefon 0751532832, de luni până vineri în intervalul 09:00-16:00, sau pe adresa de email: sales@starkstores.ro.

Cum pot plăti?

StarkStores.ro îți pune la dispoziție următoarele metode de plată:

·        Plata la livrare

·        Plata online cu cardul VISA și MASTERCARD (inclusiv Visa Electron, Visa Business si Maestro)

-      Plata prin transfer bancar in contul nostru: 

Beneficiar:  Diamond TV Shop SRL

Banca:  RAIFFEISEN BANK S.A.

IBAN:  RO82 RZBR 0000 0600 1882 1088

Taxele de livrare sunt 22 LEI. Comenzile cu valoare mai mare sau egala cu 699 LEI beneficiaza de livrare gratuita.

Prețurile de pe site sunt finale? 

Da, prețurile de pe site sunt exprimate în lei și sunt prețurile finale cu TVA inclus, așadar nu va mai trebui să plătești nimic în plus, în afară de costul de transport aferent. În coșul de cumpărături, odată ce ai introdus produsele dorite, costul transportului este calculat automat. „Total" este valoarea finală a comenzii tale.

Produsele comandate pe www.starkstores.ro beneficiază de garanție? 

Toate produsele găsite pe StarkStores.ro  beneficiază de garanție legală de conformitate.

Unde pot face reclamații? 

În perioada de garanție, StarkStores.ro  răspunde de calitatea produselor. Pentru reclamații și servicii post vânzare ne poți contacta la nr. de tel. 0751532832, de luni până vineri în intervalul 09:00-16:00, sau la adresa de e-mail sales@starkstores.ro. Vei fi contactat ulterior de către un reprezentant al companiei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

Datele mele sunt în siguranță? 

Toate datele cumpărătorilor sunt în deplină siguranță, conform legii nr 677/2001. Acestea vor fi folosite doar în scopul declarat acestui site. StarkStores.ro nu promovează spamul, de aceea ne obligăm să nu facem publice datele primite și să nu vindem bazele de date cu informații referitoare la contactele personale ale clienților.

Protecția consumatorului – A.N.P.C.

Solutionarea alternativa a litigiilor online - SOL

SAL


Politica de Cookies

1.    Introducere

Această politică privind utilizarea cookie-urilor este concepută pentru a va informa în legătură cu practicile noastre în ceea ce privește colectarea de informații de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru, prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire, însă cu respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal care va privesc.

Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal cum ar fi numele dvs. sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit să aflăm informații după ce v-ați autentificat sau ajută la a face legătura între informațiile privind navigarea făcută și datele dvs.  cu caracter personal atunci când alegeți să vă înregistrați pentru un serviciu sau buletin informativ.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, ne asumăm că vom actualiza din când în când acest document de informare pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani. 

Informațiile de mai jos aduc la cunoștință dvs. mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.starkstores.ro . De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect.

Site-ul www.starkstores.ro este operat de societatea Diamond TV Shop S.R.L. (cu sediul în România, Otopeni, jud. Ilfov, Str. Frasinului, Nr. 11, Parter, Camera 3 si Camera 8, având cod de identificare fiscală RO 36315026, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2898/2016) ce utilizează cookie-uri atât proprii, cât și de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului vizitatorilor și clienților săi. De asemenea, va informăm că site-ul este găzduit (hosting provider) de Multihosting.


2.    Contextul legislativ

Conform cerințelor Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dvs. ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR și a Directivei E-Privacy.

În special, Regulamentul GDPR ne obligă, în primul rând, să oferim posibilitatea ca utilizatorul să-și exprime sau, după caz, să-și retragă oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, să rectifice conținutul datelor cu caracter personal sau să solicite transferul datelor cu caracter personal către un alt operator, iar, în al doilea rând, să informăm utilizatorul despre conținutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, ce categorii de date personale ale utilizatorului  sunt prelucrate de cookie-urile noastre, ce facem cu informațiile obținute de cookie-uri și unde stocăm respectivele informații, oferirea unui nivel de securitate ridicat asupra informațiilor colectate de cookie-uri, posibilitatea utilizatorului de a bloca oricând rularea oricărui sau a tuturor cookie-urilor de site-ul nostru, precum și ștergerea informațiilor colectate de cookie-uri.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestor norme juridice, va rugăm să accesați următoarele link-uri:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


3.    Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicită să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicita încetarea utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale. Când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea - la cererea dvs. - să vă furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, va rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa info@starkstores.ro, oricând.


IMPORTANT! Va rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi va poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: România, București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagină de internet: http://www.dataprotection.ro 

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602


4.    Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: info@starkstores.ro.


5.    Consimțământul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor

Odată ce ați accesat site-ul nostru veți fi întâmpinat de un mesaj prin care vi se va cere consimțământul în acord cu dispozițiile legale aplicabile cu privire la categoriile de cookie-uri pe care veți fi sau nu de acord să le folosim pe durata vizitei dvs. pe site-ul nostru. De asemenea, este important de reținut că prin consimțământul dat în sensul utilizării cookie-ului/urilor respectiv/e veți fi de acord și cu stocarea în condiții de siguranță a informațiilor colectate de cookie-ul/-urile cu care ați fost de acord.

Până la momentul la care procesul de accept/refuz pentru utilizarea cookie-urilor nu este finalizat niciun cookie nu va fi utilizat de site-ul nostru, cu excepția cookie-urilor în lipsa cărora site-ul nu poate funcționa.

Precizăm că oricând veți avea posibilitatea să blocați rularea cookie-urilor așa cum veți vedea mai jos, dar și posibilitatea de a șterge informațiile colectate de cookie-uri.


6.    Ce este un "cookie"?

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului de pe care se accesează acest site (mai multe detalii pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie).

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul său valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existența a unui cookie este determinată, iar tehnic doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru că acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastră browserului.

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard drive-ul unui computer sau echipament pentru o durata configurată de website-ul care l-a plasat. Acest tip de cookie-uri pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.


7.    Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (browser-ul pe care îl folosiți dvs., spre exemplu Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, etc.) și un web-server anume, mai precis serverul care găzduiește site-ul nostru. Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex. preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevanță.

8.    Care este durata de viață a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-urile de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul părăsește website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-urile persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment.


9.    Cum folosim noi cookie-urile pe acest site

Am clasificat cookie-urile noastre în următoarele categorii, pentru a va fi mai ușor să înțelegeți de ce avem nevoie de ele:

       i.         Strict necesare – acestea sunt utilizate pentru eficientizarea lucrului nostru pe site. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a înregistra activitatea dvs. pe internet. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționa corect. Așadar, dacă blocați aceste cookie-uri, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.

     îi.         Performanță – acestea sunt utilizate pentru a analiza modul în care funcționează site-ul nostru și cum îl putem îmbunătăți, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des și dacă întâmpinați mesaje de eroare. Acestea nu colectează informații care vă pot identifica, toate datele fiind anonime.

Utilizând site-ul nostru vă exprimați acordul privind utilizarea de cookie-uri de “performanță”. Dacă le blocați, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs. 

    iii.         Funcționalitate – acestea ajută la îmbunătățirea experienței dvs., de exemplu reamintindu-vă ce produse ați adăugat în coș. Acestea pot înregistra modificările pe care le-ați făcut pe site. Informațiile pe care le colectează pot fi făcute anonime. Acestea se referă strict la site-ul nostru și nu pot urmări alte site-uri pe care le vizitați.

Aveți posibilitatea să blocați sau să permiteți utilizarea acestor cookie-uri, dar blocarea lor poate însemna că nu vom mai putea furniza anumite servicii. Este de asemenea posibil ca blocarea lor să ne împiedice să memorăm că nu ați dorit un anumit serviciu.

    iv.         Targeting/publicitate – acestea sunt utilizate pentru a face schimb de anumite informațîi cu terțe părți cu care facem reclamă, pentru a ști cum ați ajuns pe site-ul nostru. De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a identifica părțile site-ului de care sunteți interesat. Utilizăm apoi aceste informații pentru a vă arăta reclame și pagini care credem că vă pot interesa, pentru a individualiza modul în care comunicăm cu dvs. sau pentru a individualiza conținutul comunicărilor pe care vi le trimitem.

Dacă preferați, puteți opta pentru a renunța la acestea. Individualizarea conținutului înseamnă că acesta include informațîi care reflectă interesul pe care l-ați arătat față de conținutul paginilor noastre sau oferte ori promoții care credem că v-ar putea interesa, și pentru a îmbunătăți modul în care răspundem la necesitățile dvs.


10. Tipurile de cookie-uri pe care noi le folosim:

Denumire

Pentru ce sunt folosite

Unde sunt folosite

Durata

Categorie

Modul de blocare

Google Analytics

Analiza comportamentului web: de exemplu, de cate ori este accesata o pagina.

Intreg website-ul/ Magazinul online

Cookie-ul setat in acest scop este eliminat dupa 2 ani.

Performanta

Aveti posibilitatea sa modificati setarile browser-ului pentru a accepta sau refuza aceste cookie-uri.

Facebook

Pentru a oferi informatii despre produsele de interes bazat pe istoricul inregistrat in site.

Intreg website-ul/ Magazinul online

Cookie-ul setat in acest scop este eliminat dupa 2 ani.

Targeting / Publicitate

Aveti posibilitatea sa modificati setarile browser-ului pentru a accepta sau refuza aceste cookie-uri.

Google Adwords

Pentru a oferi informatii despre produsele de interes bazat pe istoricul inregistrat in site.

Intreg website-ul/ Magazinul online

Cookie-ul setat in acest scop este eliminat dupa 2 ani.

Targeting / Publicitate

Aveti posibilitatea sa modificati setarile browser-ului pentru a accepta sau refuza aceste cookie-uri.

DoubleClick (third party)

Pentru a analiza performata campaniilor de marketing.

Intreg website-ul/ Magazinul online

Cookie-ul setat in acest scop este eliminat dupa 2 ani.

Targeting / Publicitate

Aveti posibilitatea sa modificati setarile browser-ului pentru a accepta sau refuza aceste cookie-uri.

HotJar

Pentru a analiza comportamentul web: de exemplu, care sunt cele mai accesate elemente dintr-o pagina.

Intreg website-ul/ Magazinul online

Cookie-ul setat in acest scop este eliminat dupa 2 ani.

Performanta

Aveti posibilitatea sa modificati setarile browser-ului pentru a accepta sau refuza aceste cookie-uri.


11. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Cookie-uri plasate de terți („third party cookies”) sunt plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv și ar putea fi folosite în mod anonim pentru a memora istoricul de navigare al unui utilizator, astfel încât acestuia să-i fie livrată publicitate cât mai relevantă. Acest tip de cookie-uri pot fi blocate de un utilizator prin intermediul setărilor browser-ului.

Precizăm că nu avem control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți, însă terțele părți se obligă să respecte legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului acestui site.

Mai jos vei regăsi o listă cu eventualele cookie-uri plasate de terți:

Denumire

Pentru ce sunt folosite

Unde sunt folosite

Durata

Categorie

Modul de blocare

DoubleClick (third party)

Pentru a analiza performata campaniilor de marketing.

Intreg website-ul/ Magazinul online

Cookie-ul setat in acest scop este eliminat dupa 2 ani.

Targeting / Publicitate

Aveti posibilitatea sa modificati setarile browser-ului pentru a accepta sau refuza aceste cookie-uri.12. Cum puteti opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți inregistat folosind cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului dvs.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings în Internet Explorer 

Cookie settings în Chrome 

Cookie settings în Firefox 

Cookie settings în Safari 


13. Stocarea informațiilor captate de cookie-uri

Informațiile obținute de cookie-uri sunt păstrate în condiții de siguranță ridicată de web-server, respectiv serverul care găzduiește site-ul nostru.

Va asigurăm că web-serverul nostru trebuie să se conformeze unor cerințe de securitate ridicată în ceea ce privește informațiile colectate prin cookie-uri, fiind obligat să respecte cu strictețe obligațiile impuse de legea aplicabilă.

Informațiile pe care le colectăm despre dvs. prin accesarea web-site-ului nostru nu vor fi partajate cu terțe părți.


14. Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importantă confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.


15. Aspecte de securitate legate de cookie-uri

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.


16. Modificări ale politicii privind cookie-urile

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.


17. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookie-uri

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care YouTube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care va pot asigura însă că navigați fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

Dacă nu va deranjează cookie-urile și sunteți singură persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Această este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-va și updatati-va constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.


18. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să vă executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, va rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la info@starkstores.ro.

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către info@starkstores.ro cu titlul "Nu utilizați datele mele" și numele dvs.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la info@starkstores.ro.